องค์กรแม่ข่าย (4003) CPD


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย (4003) CPD ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหน่วยความรู้มาสะสมเพื่อสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรได้....................................................................................................................................................................................................................................................................... รายละเอียดเกี่ยวกับ CPD 

http://www.coe.or.th/_coe/_cpd/index.php?aMain=4