ความรู้ (Knowledge)

การรับมือมลพิษทางอากาศ

มีการตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ของกรุงเทพฯ เมื่อปี 2560 ปรากฏว่าอยู่ในระดับถึง 2.5 ไมครอน โดยจุดที่พบปัญหาฝุ่นละอองเยอะมาก ๆ จะยู่ตรงบริเวณเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองทั้งหลาย โดยค่าบริเวณดังกล่าวที่สามารถวัดได้สูงระดับ...

อ่านทั้งหมด

มารู้จักเครื่องมือใน Google Meet กันเถอะ !

มาดูไปพร้อม ๆ กันค่ะ...


อ่านทั้งหมด

การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล (Brand Building in Digital Era)

แบรนด์ คือ อะไร What is brand ? คำว่า แบรนด์นั้น มีการให้คำนิยามหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น Kotler (1984) ให้ความหมายเกี่ยวกับแบรนด์ ว่าหมายถึง “ชื่อสัญลักษณ์ โลโก้ ของอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งๆ เป็นของใคร และแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร” หรือ...

อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com