ความรู้ (Knowledge)

จิตวิทยาการบริหารจัดการความเครียด

อริสโตเติล (Aristotle) ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการแสดงออกของอารมณ์โกรธไว้ว่า “การโกรธคนอื่นนั้น ใครก็ทำได้แต่การโกรธให้ถูกคน ถูกกาลเทศะ ด้วยการพูดกันอย่างที่สมควรโกรธ มีการแสดงออกที่มากน้อยเหมาะสมต่อบุคคล วัตถุ สถานที่ เวลานั้น ไม่ใช่สิ่งง่ายที่ใครก็ทำได้”...

อ่านทั้งหมด

พื้นฐานการจัดการการเงินส่วนบุคคล

  • เงินคืออะไร ?
  • ได้เงินมาทำไงดี ?
  • บัตรเดบิต/เครดิต ดีไหม ?

 อ่านทั้งหมด

การรับมือมลพิษทางอากาศ

มีการตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ของกรุงเทพฯ เมื่อปี 2560 ปรากฏว่าอยู่ในระดับถึง 2.5 ไมครอน โดยจุดที่พบปัญหาฝุ่นละอองเยอะมาก ๆ จะยู่ตรงบริเวณเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองทั้งหลาย โดยค่าบริเวณดังกล่าวที่สามารถวัดได้สูงระดับ...

อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com