ความรู้ (Knowledge)

การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล (Brand Building in Digital Era)

แบรนด์ คือ อะไร What is brand ? คำว่า แบรนด์นั้น มีการให้คำนิยามหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น Kotler (1984) ให้ความหมายเกี่ยวกับแบรนด์ ว่าหมายถึง “ชื่อสัญลักษณ์ โลโก้ ของอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งๆ เป็นของใคร และแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร” หรือ...

อ่านทั้งหมด

การใช้เครื่องมือคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม

การปรับปรุงคุณภาพหรือการแก้ปัญหาคุณภาพในสถานประกอบการ เป็นภารกิจสำคัญของทุกคนในหน่วยงาน ในการที่จะพยายามทำให้การทำให้ปัญหาในกระบวนการผลิตหายไปและเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น  เช่น การทำให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น การลดความสูญเปล่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรอาจจะมีการลงทุนในสิ่ง...

อ่านทั้งหมด

การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์ยุค 4.0

ภาวะวิกฤต คือ สภาวะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ชั่วคราวที่ไม่ได้คาดคิด มีความสับสน เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน สร้างให้เกิดความตื่นตระหนก ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้มีการเตรียมการเพื่อรับมือ โดยภาวะวิกฤตนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งให้เกิดผลเสียกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความกดดัน ภัยคุกคาม ผลกระทบทางลบต่อ...

อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com