ความรู้ (Knowledge)

การสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี FTTX

เทคโนโลยี FTTx (Fibet To The X) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลด้วยเส้นใยนำแสง (fiber optic) เช่น FTTH (Fiber To The Home) FTTC (Fiber To The Curb) และ FTTB (Fibet To The Building) เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยี FTTx ได้ถูกนำมาใช้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย โดยนำมาใช้แทนที่ระบบอินเตอร์เน็ตเดิมที่อาศัยเทคโนโลยี ADSL ที่ส่งข้อมูลผ่านสายนำสัญญาณทองแดงในโครงข่ายโทรศัพท์บ้าน ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูล โดยเทคโนโลยี FTTx เป็นระบบที่มีความสามารถในการรองรับการส่งข้อมูลได้หลายชนิดและมีความเร็วสูงๆ ได้ดี

อ่านทั้งหมด

ใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้

การจัดการรายได้และรายจ่ายให้สมดุล และเหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตที่พอดีสำหรับตนเอง ซึ่งหากสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องได้แล้ว นอกจากจะไม่มีหนี้ คุณอาจแนวทางที่จะเพิ่มแนวทางในการเพิ่มรายได้ ให้มากขึ้นก็ได้

อ่านทั้งหมด

Paperless วิธีง่ายๆ ลดใช้กระดาษ

ปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานกำลังให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดการใช้กระดาษกันอย่างแพร่หลาย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรที่ปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษเป็นจำนวนมากเพราะต้องใช้ทุกแผนก  ลดความเสี่ยงของเอกสารชำรุดหรือสูญหายเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน  ลดเวลาในการสืบค้นหาเอกสารที่จำเป็นใช้ในเวลาเร่งด่วน  ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ในปัจจุบันเหลือน้อยแล้ว เพราะกระดาษนั้นทำมาจากต้นไม้  และกระบวนการผลิตต้องใช้น้ำ  ใช้ไฟฟ้า  เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดโครงการรณรงค์ในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อหาวิธีในการประหยัดกระดาษและใช้กระดาษให้คุ้มค่าที่สุด

อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com