ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างมีชั้นเชิง (Effective Persuasive Communication) รุ่นที่ 5


หลักสูตร ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างมีชั้นเชิง (Effective Persuasive Communication) รุ่นที่ 5


วันที่ 23 มีนาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร