โครงการบริการวิชาการคืนสู่สังคม ปี 2564


โครงการบริการวิชาการคืนสู่สังคม ปี 2021
หลักสูตร"การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม"

กรุณาส่งใบตอบร้บเพื่อจองวันอบรมล่วงหน้า จำกัดจำนวน ตามลำดับการจัดส่ง

------------------------------------------------------------------------

ส่งใบตอบรับออนไลน์ : https://forms.gle/8G6Vq98yYKZr1B3g8
โทร.02-988-3655 ต่อ 2333-4, 2360-1, 092-2464638
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน!