ข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร (Click)

ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปี 2567

รับจัดฝึกอบรม In - house Training ทุกหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่ในรูปแบบ Online และ Onsite

ขอเชิญเข้าร่วมในโครงการ MUT The Camp 1st

ค้นหาคณะที่ชอบและอาชีพที่ใช่สำหรับน้อง ๆ

แผนที่การเดินทาง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1 โทรสาร : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040(อัตโนมัติ) E-mail : training@mut.ac.th

วิธีการสมัครและชำระเงิน

วิธีการสมัคร/วิธีการชำระเงิน/วิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน


ประเภทหลักสูตรอบรมประเภทใดที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

38.14% (74 Vote) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


12.89% (25 Vote) การบริหารจัดการ/HR


35.05% (68 Vote) ไอทีและคอมพิวเตอร์


7.22% (14 Vote) ภาษา


4.64% (9 Vote) อื่นๆ


2.06% (4 Vote) บัญชีและการเงิน