ความรู้ (Knowledge)

องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจเป็นแผนพื้นฐานสำหรับทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่กำลังจะจัดตั้งหรือบริษัทที่กำลังจะขยายกิจการ โดยทำหน้าที่เป็นแผนงานสำหรับดำเนินธุรกิจหรือขอการสนับสนุนทางด้านการเงิน โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้...

อ่านทั้งหมด

จิตวิทยาการบริหารจัดการความเครียด

อริสโตเติล (Aristotle) ได้แสดงถึงความเหมาะสมของการแสดงออกของอารมณ์โกรธไว้ว่า “การโกรธคนอื่นนั้น ใครก็ทำได้แต่การโกรธให้ถูกคน ถูกกาลเทศะ ด้วยการพูดกันอย่างที่สมควรโกรธ มีการแสดงออกที่มากน้อยเหมาะสมต่อบุคคล วัตถุ สถานที่ เวลานั้น ไม่ใช่สิ่งง่ายที่ใครก็ทำได้”...

อ่านทั้งหมด

พื้นฐานการจัดการการเงินส่วนบุคคล

  • เงินคืออะไร ?
  • ได้เงินมาทำไงดี ?
  • บัตรเดบิต/เครดิต ดีไหม ?

 อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com