โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน


พบกับโครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน ฟรี  อบรม #ออนไลน์

.

หลักสูตร"การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม" Virtual Class Online by Zoom Meeting

วิทยากร : ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

วันที่ 28 ก.ย. 2564 (13.00 - 16.00 น.) @host มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ลงทะเบียน : https://forms.gle/DYHKpyTospBcigHZA
รับจำนวนจำกัด!!!