โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน


พบกับโครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน ฟรี อบรม #ออนไลน์
.
หลักสูตร"การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรยุคดิจิทัล" Virtual Class Online by Zoom Meeting
วิทยากร : ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์
วันที่ 11 ต.ค. 2564 (13.00 - 16.00 น.) @host มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
.
ลงทะเบียน : https://forms.gle/LnvuCwpQjVd51FcN8
รับจำนวนจำกัด !!!