โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน


พบกับโครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน ฟรี อบรม #ออนไลน์
.
หลักสูตร"การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล" Virtual Class Online by Zoom Meeting
วิทยากร : ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์
วันที่ 29 พ.ย. 2564 (13.00 - 16.00 น.) @host MUT TRAINING CENTER
.
ลงทะเบียน : https://forms.gle/q4JMNMJMRyNDTE1K6
รับจำนวนจำกัด !!!