รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่นที่ 7


หลักสูตร รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่นที่ 7
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร