การเขียนแบบลายทองแดงของวงจรพิมพ์โดยใช้ EasyEDA สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1


หลักสูตร การเขียนแบบลายทองแดงของวงจรพิมพ์โดยใช้ EasyEDA สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1

วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร