ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 4


หลักสูตร ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 4

วันที่ 27 - 28 พฤษจิกายน 2564  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร