ข่าวสาร

โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หลักสูตร"การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล" ฟรี 29 พ.ย. 64 (13.00 - 16.00 น.)

โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หลักสูตร"การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม" ฟรี สำหรับองค์กร

โครงการบริการวิชาการคืนสู่สังคม ปี 2564

หลักสูตร"การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรยุคดิจิทัล" ฟรีสำหรับองค์กร

โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หลักสูตร"การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม" ฟรี 28 ก.ย. 64 (13.00 - 16.00 น.)

โครงการบริการวิชาการฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หลักสูตร"การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรยุคดิจิทัล" ฟรี 11 ต.ค. 64 (13.00 - 16.00 น.)

C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2

วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2564

แผนที่การเดินทาง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1 โทรสาร : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040(อัตโนมัติ) E-mail : training@mut.ac.th

วิธีการสมัครและชำระเงิน

วิธีการสมัคร/วิธีการชำระเงิน/วิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน


ประเภทหลักสูตรอบรมประเภทใดที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

37.43% (67 Vote) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


13.41% (24 Vote) การบริหารจัดการ/HR


37.43% (67 Vote) ไอทีและคอมพิวเตอร์


7.82% (14 Vote) ภาษา


3.91% (7 Vote) อื่นๆ